Zápis do MŠ

 

 

Zápis do mateřských škol zřízených MČ Praha 10 Při zápisech do mateřských škol dochází letos ke změnám, které vycházejí z novely zákona 561/2004 Sb., Školský zákon: Zápis do mateřských škol se bude v roce 2017 konat až v květnu. Magistrát Hlavního města Prahy vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou budou stanoveny spádové obvody mateřských škol. Jakmile bude vyhláška vydána, zveřejníme spádové obvody na tomto místě.

.

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 4. května 2017 od 13.00 do 18 hodin.

.

Formuláře k zápisu budou k dispozici v prostorách MŠ od 18. 4. 2017, je nutné je vyplněné a potvrzené od lékaře odevzdat v době zápisu!

.

Při zápisu - příjmu vyplněných přihlášek se dostaví rodiče s dítětem. U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Docházka pro předškolní děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ je povinná.

Kritéria pro přijetí dětí budou k dispozici k nahlédnutí v MŠ.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky poštou.