Zápis do MŠ

Od 1. 4. bude spuštěn systém možného elektronického předzápisu:

Vážení rodiče,
      k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Klikněte na tento odkaz:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/tolsteho
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější.
S přáním hezkého dne
                                                     Marek Michálek
                                                          Správa MŠ


.

Zápis bude probíhat v pondělí 6. května 2019 od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hodin. Prosíme o dodržení nutné pauzy na oběd (12 - 13 hodin)

.

Formuláře k zápisu budou k dispozici v prostorách MŠ od 8. 4. 2019, nebo přes elektronický předzápis. Je nutné je vyplněné a potvrzené od lékaře odevzdat v době zápisu!

.

Při zápisu - příjmu vyplněných přihlášek se dostaví rodiče s dítětem. U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Docházka pro předškolní děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ je povinná.

Kritéria pro přijetí dětí budou k dispozici k nahlédnutí v MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně poštou.