Zápis do MŠ

 

 

Zápis do mateřských škol zřízených MČ Praha 10

.

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 10. května 2018 od 13.00 do 18 hodin.

.

Formuláře k zápisu budou k dispozici v prostorách MŠ od 3. 4. 2018, je nutné je vyplněné a potvrzené od lékaře odevzdat v době zápisu!

.

Při zápisu - příjmu vyplněných přihlášek se dostaví rodiče s dítětem. U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Docházka pro předškolní děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ je povinná.

Kritéria pro přijetí dětí budou k dispozici k nahlédnutí v MŠ.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky poštou.