Školní zahrada

Ke škole patří i rozlehlá školní zahrada, dle finančních možností ji každoročně postupně vybavujeme novými herními prvky. Můžeme se pochlubit tím, že naše děti mohou jako jedny z mála na Praze 10 využívat ke hře velmi kvalitní, ale především vysoce bezpečné herní prvky dánské firmy Kompan. Herní prvky i okolní zeleň jsou pravidelně odborně kontrolovány a splňují bezpečností normy. 
I v letošním roce se počítá s nemalou investicí do zahrady, právě probíhá zpracovávání architektonického návrhu. Pro uspoření finančních prostředků, žádáme pravidelně každý rok rodiče o výpomoc s hrabáním listí a drobnými úpravami a opravami. Těm, kteří nám pomáhají, velmi děkujeme. Peníze, které jsme takto ušetřili, poputují zpět do zahrady.

Dopravní hřiště - je jedním z nejvíce využívaných  a oblíbených prostor. Naše školka disponuje množstvím odrážedel a koloběžek, na kterých se děti učí i základním pravidlům silničního provozu včetně poznávání dopravních značek. Za pomoc při sestavování a provozuschopnosti odrážedel děkujeme moc panu Svatému.

Dárek předškoláčkům - nové multifunkční hřiště - během měsíce července a srpna 2010 bylo na školní zahradě vybudováno nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. Předcházela tomu dlouhá jednání s úřady  a dodavateli a nesmíme zapomenout na spolupráci s rodiči. Rádi bychom touto cestou velice poděkovali rodičům, kteří se podíleli na demolici nefunkčního bazénku svépomocí. Hřiště nyní hojně využíváme ke všem sportovním hrám.

V říjnu 2014 došlo k dalšímu dovybavení školní zahrady novými herními prvky a vytvoření nových záhonků, fotogalerie bude zaktualizována.