Materiální vybavení tříd

Naše MŠ má dostatečně veliké prostory uzpůsobené pro pobyt dětí. Prostorné herny slouží ke hraní, odpočinku i jako místo pro cvičení. Ke každé třídě náleží rekonstruované sociální zařízení odpovídající hygienickým a bezpečnostním požadavkům a počtu dětí. Školka a zahrada ve Fotogalerii - odkaz
Každý rok dokupujeme nové didaktické pomůcky a hračky. Existují základní psychické potřeby, které musí být uspokojovány, aby se dítě mohlo vyvíjet v osobnost zdravou, společnosti k užitku a ke svému uspokojení. A právě hračka pomáhá některé z těchto psychických potřeb naplňovat. Hračka má smysl podnětový, vývojový. S hračkou se může něco nového naučit, proto by měla dítěti přinášet radost, neměla by být jednostranná, v neposlední řadě by měla splňovat nároky na estetičnost – výchova ke vkusu. Uvědomujeme si, že hračka slouží k tomu, aby pomáhala dítěti rozvíjet jeho fantazii a evokovala ho k dalším činnostem a to je pro nás prioritou při výběru nových hraček. Hračka dítěti pomáhá poznat svébytnost díla, seznamuje ho s realitou tohoto světa.
Široký výběr hraček a kvalitních pomůcek je dětem k dispozici podle jejich volby. Ty jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Hračky a pomůcky pedagogové i děti plně využívají.
Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru, jejich jedinečné výtvory si můžete prohlédnout zde - odkaz
Pro omezení výskytu alergenů jsme třídy vybavili kvalitními čističkami vzduchu s aromaterapií.
Samozřejmě se velmi snažíme o hezké prostředí jednotlivých tříd, pořizujeme nový a kvalitní nábytek, nicméně v tomto směru nás čeká ještě mnoho práce a úsilí, neboť jako vždy narážíme na omezené finanční prostředky. Předpokládáme, že bychom v letošním roce mohli nechat zpracovat návrh na novou podobu interiéru v jednotlivých třídách.
Veškeré vnitřní prostory splňují bezpečností a hygienické normy a kritéria.