Červen - Cesta nových dobrodružství

Podtémata:

Děti celého světa - oslava dne dětí
Planeta Země - Slunce, voda, vzduch
Loučíme se školkou - hurá na prázdniny


Příležitost k učení

chápat okolní svět, porozumět věcem a jevům kolem sebe
rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se
školní výlety, exkurze……

Hodnoty, se kterými by se dítě mělo setkávat
získat nové praktické dovednosti
poznávání hodnoty - nedotknutelnosti lidských práv
soucítění a solidarita s druhými - sociální soudržnost
umět se chovat tak, aby se nepoškodilo okolní prostředí, každá lidská aktivita přináší důsledky

Uplatnění samostatnosti
podílet se na společných činnostech
zažívat radost, podílet se aktivně na životě v kamarádském a podnětném prostředí
zajímat se o otázky a odpovědi na ně
prožít radost ze zvládnutého, nenechat se srazit neúspěchem

 

Stránka:  «    1 2