Spolupráce s rodiči

Snažíme se, aby se u nás děti, ale i jejich rodiče cítili dobře a chodili k nám rádi, protože celkový kladný dojem z prostředí má vliv na psychický i zdravotní stav dítěte.
Kvalifikovaná učitelka je ochotna naslouchat, ale také přesvědčit rodiče, pokud je její rada přínosem ke zdárnému vývoji dítěte. Uvědomuje si, že různí lidé potřebují i různý přístup. Víme, že pro děti předškolního věku je role rodiny nezastupitelná.
Učitelky se domlouvají s rodiči na společném postupu. Ne každá rodina je ale vždy schopná zajistit dítěti plnou škálu podmětů k jeho zdárnému rozvoji.
Škola proto nabízí rodičům možnosti, jak si s výchovou předškolního dítěte poradit. Informace jsou podávány rodičům učitelkami ve třídě, na nástěnkách popř. letáky, plakáty. Dbáme na oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, vzájemný respekt a ochotu spolupracovat. Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Zachováváme diskrétnost a s rodiči jednáme taktně.
Snažíme se usměrňovat rodiče, pokud mají na dítě příliš vysoké nároky, nebo naopak mají o své dítě malý zájem a dítě pobývá v MŠ většinu dne. V případě rodinné krize je MŠ pro dítě ostrovem klidu, kde se dítě cítí bezpečně a kde zažívá své malé radosti a chvilky porozumění.
Rodiče informujeme o chodu mateřské školy, o výchovném programu, zveme a zapojujeme rodiče do činností školy. V rámci spolupráce pořádáme interaktivní tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, pravidelné třídní besídky a víkendové akce se zaměřením na hry v přírodě. V zájmu dítěte nepracujeme vedle sebe, ale především spolu. Snažíme se být pro rodiče partnery.