Provozní doba

 

Provoz školky je od 6.30 do 17.00 hod a je pětidenní. Jednotlivé třídy mají rozdílnou otevírací dobu.

Od 6.30 hod. je zpravidla otevřena Žlutá třída, kde se děti schází.

Od 7.30 hod. jsou děti již ve svých třídách.

Odpoledne končí třídy dle rozpisu a od 16.30 hod. jsou zbylé děti sloučeny v ZELENÉ třídě až do 17.00 hod., kdy provoz v MŠ končí.

Prosíme rodiče o včasné vyzvedávání dětí, v 17.00 hodin se zavírá budova školky.