Naše paní učitelky

V naší MŠ je celkem osm pedagogických pracovnic, paní učitelek. Jejich služby jsou organizovány tak, aby byla vždy dětem při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče. Učitelky jednají a chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Všechny učitelky jsou plně kvalifikované. S dětmi jednají mile, vstřícně. Navozují kladný citový vztah mezi sebou a dítětem. Tam, kde jsou vztahy postaveny na vzájemné důvěře, toleranci, ohleduplnosti, solidaritě a zdvořilosti jde vše lépe. V současné době působí v naší MŠ také 2 asistentky pedagoga, pracující s integrovanými dětmi.