Angličtina

Výuku anglického jazyka pro Vaše děti zajišťují lektoři z jazykové školy AKCENT IH Prague v rámci projektu městské části Praha 10 " Výuka angličtiny v mateřských školách zřízených městskou částí Praha 10".

Výuka je určena pro předškolní děti, vedou ji rodilí mluvčí a hradí ji městská část Praha 10.

Červená třída - čtvrtek od  8:30 do 11:30 hod,

Zelená třída - čtvrtek od 8:30 do 11:30 hod,

Veškeré informace naleznete na stránkách www.akcent.cz

AKCENT IH Prague

Bítovská 3

140 00  Praha 4

te. 261 261 638

e-mail: akcent@akcent