Aktuality

 

Všem rodinám přejeme krásné a veselé velikonoční svátky, odpočinek, novou energii a veselou mysl.

Těšíme se na všechny děti po VELIKONOCÍCH.

 

.

Zpět na kalendář akcí

 

.

Děkujeme moc všem rodičům, kteří nám vyšli vstříc s pomocí a v krizové situaci, kdy chyběli kvůli nemocem pedagogičtí pracovníci i personál, si nechali děti doma a provoz školky tak zjednodušili.       Vedení MŠ

 

 

.

 

Důležité:

Informace o zpracovávání osobních údají v MŠ Tolstého najdete prozatímně na http://www.mstolsteho.com/data/informace_o_zpracovani_ou_mstolsteho.pdf

.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován  pan Ing. Martin Partl

 

.

 

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Tolstého, Praha 10


 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001542

Výzva

Výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent - personální podpora MŠ

I/2.3e - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin
- Inkluze

I/2.6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Financování projektu

 

 

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

435 484,00

Dotace EU

217 742,00

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

217 742,00

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

02/2017 – 01/2019

 

 

 

 

 .

 NAŠE STÁLE AKTUÁLNÍ FILOZOFIE

     Děti jsou pro nás jedinečné, neopakovatelné bytosti, které mají právo již v tomto věku být samy sebou a právě takovými musí být přijímány. A to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor k tomu, aby měly možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat. V přístupu k dětem projevujeme uznání a pozitivní motivaci. Snažíme se, aby čas, který děti prožijí v naší školce, byl naplněn pohodou a radostí.

Dítě ve školce poznává nejen jiné lidi, ale hlavně samo sebe.

Učit v MŠ neznamená vyučovat. Jde tu o schopnost dítěti naslouchat, vést ho, pomáhat mu najít smysl světa, do kterého vstupuje.

 

 

Hravé lyžování

Týdenní sportovní projekt "Hravé lyžování" - termín 4. - 8. 2. 2019

Organizace lyžování

Pondělí 4. února  - sraz před autobusem 7:15 hod (roh Kodaňské ul. a Tolstého (přijede velký autobus a nemůže zajet ke školce), budou se nakládat lyže a řešit organizační záležitosti. Buďte dochvilní, na nikoho nebudou organizátoři čekat.

Odjezd autobusu v pondělí: v 7:30 hod

Odjezd autobusu v ostatní dny (tj. úterý - pátek): v 7:40 hod (opět roh Kodaňské ul. a Tolstého)

Příjezd autobusu každý den: 12:15 hod (v závislosti na dopravě apod.)

V pondělí 4. února přineste s sebou na sraz:

- lyže svázané páskou na lyže (nic nákladného, nezaručují návratnost původního kusu). Bez hůlek!!!

- lyžařské boty (bez tašky či obalu - budou nakládány hromadně)

- helmu + brýle (Pro všechny děti mají k dispozici přilby a bezpečností vesty k zapůjčení. Pokud budete dávat dítěti vlastní helmu a brýle, musí si malý lyžař kontrolovat připevnění brýlí. Není silách organizátorů vše uhlídat. Lyžařské vybavení zůstává po celou dobu kurzu ve Ski areálu a vrací se zpět v pátek.

- potvrzení ze servisu/půjčovny o seřízení lyží nebo čestné prohllášení zákonného zástupce (například: Já níže podepsaná/ ý jméno, přijmení, bytem: xxx, čestně prohlašuji, že moje dcera/ můjsyn xxxx, narozena/ narozen dne xxxxxx má kvalitně seřízené lyže k jízdě s ohledem na její/jeho věk, výšku, váhu a výkonnost. Datum a podpis)

- chcete-li dát dítěti náhradní rukavice a ponožky - předejte je v igelitové tašce )podpesané celým jménem včetně názvu školky) pani učitelce před autobuse - Prosíme: nedávejte dětem batůžky !!!

V pátek 8. února ve 12:15 hod

Rodiče si vezvednout lyžařské vybavení po příjezdu autobusu, dítě pokračuje do MŠ na oěd.

Vybavení malého lyžaře.

Dítě odjíždí od školky v teplém nepromokavém oblečení včetně rukavic, čepice nebo kukly,  přizpůsobenému aktuálnímu počasí (Upozornění pro děvčátka: ozdobné sponky a culíky mohou pod přilbou tlačit - přizpůsobte úpravu vlasů situaci, nejlepší jsou pevné copy. U čepic pozor na bambule, pod přilbu se nevejdou).

DŮLEŽITÉ:

Prosíme o viditelné podepsání lyží, bot, přilby i brýlí nejlépe lihovým fixem. Je omyvatelný acetonem, takže lze použít i na věci zapůjčené. Případně použijte voděodolnou samolepku. Současně centrofixem podepiště i běžnou obuv a oblečení (zkrátka cokoliv - so dítě dovede sundat. Ušetříte jim i nám čas, který ztrácíme hledáním majitelů nepodepsaných věcí.

Pokud došlo u Vašeho dítěte ke zdokonalení lyžařských dovedností - prosíme o informování ještě před zahájením kurzu.

JÍDLO A PITÍ:

V areálu bude po celou dobu k dispozici teplý čaj. V polovině výuky je plánovaný čas na svačinu, kterou zajišťuje MŠ a po návratu jsou děti na oběd do MŠ.

 Další info u pí učitelky Blanky nebo Lucky