Informace

Prosíme rodiče, aby si pročetli školní řád a podepsali jeho přečtení u svých třídních učitelů! Děkujeme :-)

 

 

 Školné na školní rok 2017/2018

Od 4.9.2017 se zvyšuje školné na částku 1000,- Kč / měsíc

Předškoláci školné neplatí.

Děti s odkladem školní docházky školné platí.

 

Stravné na školní rok 2017/2018 

 700,- Kč / měsíc

 

Prohlídka školky