Informace

Dáváme tímto veřejnosti na vědomí, že naše webové stránky budou procházet úpravou a celkovou rekonstrukcí. Proto prosíme o shovívavost a vstřícnost. Pokud zde některé informace ihned nedohledáte, určitě jsou na nástěnkách v MŠ (RODIČE, PROSÍME, ČTĚTE) nebo u paní učitelek. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ :-)

 

 

 Školné na školní rok 2017/2018

Od 4.9.2017 se zvyšuje školné na částku 1000,- Kč / měsíc

Předškoláci školné neplatí.

Děti s odkladem školní docházky školné platí.

 

Stravné na školní rok 2017/2018 

 700,- Kč / měsíc

 

Prohlídka školky